РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:10 28.02.2017

Забрањен увоз двије пошиљке сјеменског кромпира у количини од 47,5 тона поријеклом из Холандије и Француске

Републичка фитосанитарна инспекција забранила је увоз и наложила поврат пошиљаоцу двије пошиљке сјеменског кромпира у количини од 47,5 тона поријеклом из Холандије и Француске, јер је код истих утврђено присуство регулисаног штетног организма „Fusarium sp.“.

У току редовног фитосанитарног прегледа пошиљки биља при увозу, извршено је узорковање сјеменског кромпира за лабораторијску анализу квалитета и здравствене исправности, а коју је извршио ЈУ Пољопривредни институт Републике Српске. У анализираним узорцима сјеменског кромпира утврђено је присуство регулисаног штетног организма „Fusarium sp.“ у једном случају на 7% кртола, а у другом на 6% кртола, а дозвољени проценат је 1%.

У 2016. години приликом увоза републичка фитосанитарна инспекција је прегледала 447 пошиљки сјеменског кромпира од којих је узето 200 узорака за лабораторијске анализе и сви испитивани узорци су били уредни. У Босни и Херцеговини се проводи и Програм посебног надзора карантинских штетних организама на кромпиру, у оквиру којег се врши узорковање у дистрибутивним центрима у Републици Српској. У складу са Програмом у 2016. години узето је 45 узорака кромпира код којих није утврђено присуство карантински штетних организама.

Такође, у 2016. години приликом увоза прегледано је и 536 пошиљки других сјемена пољопривредног биља, гдје је за пет пошиљки утврђено да не одговарају прописаним параметрима квалитета, те је наложена мјера забране увоза и враћања пошиљаоцу, а ријеч је о: сјемену кукуруза из Србије у количини од 14 тона, сјемену бораније из Србије у количини од 0,3 тона, сјемену пшенице из Хрватске у количини од 25 тона и сјемену тритикалеа из Хрватске у количини од 22,7 тона. У току прољетне и јесење сјетвене сезоне извршено је узорковање сјемена у малопродаји гдје је узето 37 узорака, различитих врста сјемена жита и поврћа од различитих произвођача. Код пет узорака је утврђено да нису испуњавали прописане норме квалитета, те је наложено уништавање истих.

Тржиште сјемена у Републици Српској је у потпуности под контролом инспекције. Циљ рада фитосанитарне инспекције је осигурати квалитетно сјеме пољопривредног биља које се прометује у Републици Српској и које пољопривредни произвођачи користе.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh