РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

09:02 02.12.2020

Забрањен увоз још једне пошиљке краставаца из Албаније

Фитосанитарна инспекција Републике Српске је увознику са сједиштем у Дистрикту Брчко забранила увоз пошиљке краставца поријеклом из Албаније, у количини од 2.855 килограма, због повећаног садржаја пестицида.

Надлежни инспектор је у оквиру редовног прегледа пошиљке хране биљног поријекла при увозу, извршио преглед пошиљке и узорковање за лабораторијску анализу ради испитивања остатака пестицида. На основу Извјештаја о лабораторијској анализи издатог од стране Института за воде, Бијељина, у анализираном узорку утврђено је повећано присуство пестицида изнад вриједности прописаних Правилником о максималним нивоима остатака пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријкала.

Поступајући по резултатима анализе, инспектор је донио Рјешење којим је забрањен увоз спорне пошиљке и наложено уништавање под надзором надлежног инспектора.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh