РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

13:58 28.12.2018

Забрањен увоз ножева из Србије

Републичка здравствена инспекција забранила је увоз пошиљке предмета опште употребе поријеклом из Србије, а ријеч је о 160 сетова ножева, због измјењених визуелних својстава и недостатака на декларацији.

Инспектор је у поступку инспекцијског надзора прегледао пошиљку и извршио узорковање производа, Ножеви сет 6/1.

Узорак је достављен на анализу у Институту за јавно здравство, Републике Српске, ради утврђивања безбједности производа и давања стручног мишљења. Анализом је утврђено да испитивани узорак није безбједан из разлога јер оштрица ножева није глатка и исполирана, измјењена су визуелна својства, односно приликом потапања узорка у модел раствора по прописаним условима настају видљиве промјене на површини која долази у контакт са намирницама. Такође, наведени производ није декларисан у складу са Правилником о безбједности материјала и предмета који долазе у непосредан додир са храном.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh