РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:30 05.11.2018

Забрањен увоз пошиљке сардина у биљном уљу због повећаног садржаја арсена

Републичка инспекција за храну је због повећаног садржаја арсена забранила увоз пошиљке сардина у биљном уљу САРА 150 грама употребљиво до 27.07.2023. године, поријеклом из Индонезије, у количини од 11.271 конзерви.

Приликом прегледа пошиљки хране из увоза, надлежни инспектор је извршио узорковање наведене пошиљке за лабораторијску анализу ради испитивања садржаја тешких метала и хистамина. На основу резултата анализе коју је извршио Ветеринарски институт Др Васо Бутозан утврђен је повећан садржај арсена, на основу чега је оцијењено да пошиљка не задовољава параметре прописане Правилником о максимално дозвољеним количинама за одређене контаминанте у храни.

Увозник је затражио суперанализу која је извршена у Институту за јавно здравство Републике Српске, а која је потврдила резултате прве анализе јер је утврђено присуство арсена у количлини од 3,24 милиграма по килограму, док је референтна вриједност 3 милиграма по килограму. Спорна пошиљка уништена је под надзором инспекције.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh