РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:26 14.12.2018

Забрањен увоз пошиљке смрзнутих јагода у количини од 6,5 тона

Републичка инспекција за храну забранила је увоз пошиљке смрзнуте јагоде у количини од 6,5 тона, поријеклом из Словеније, због недостатака на декларацији. Инспекцијским прегледом пошиљке и транспортне амбалаже у коју је производ био упакована, утврђено је да на истој није наведен декларисани рок употребе, као ни датум замрзавања плодова.

Храна која се ставља у промет мора имати декларацију на једном од службених језика и писама који су у употреби у Републици Српској, мора бити лако уочљива, јасна и читка, те садржавати све прописане елементе, а између осталих и рок трајања.

У складу са важећим прописима, приликом одлучивања да ли је храна безбједна, узимају се у обзир информације које су дате потрошачу, укључујући податке на декларацији и друге информације које су доступне потрошачу. За исхрану људи није погодна храна која нема означен рок употребе, ако рок употребе није јасно означен или је декларисани рок употребе истекао.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh