РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:47 01.04.2019

Забрањен увоз пошиљке сјеменског кукурза

Фитосанитарна инспекција Републике Српске је у оквиру редовне контроле пошиљки сјемена пољопривредног биља при увозу, забранила увоз пошиљке сјемена кукуруза поријеклом из Србије, у количини од око 1.000 килограма, јер није испуњавало прописане норме квалитета.

Приликом прегледа пошиљке инспектор је извршио узорковање за лабораторијску анализу ради испитивања квалитета. На основу Извјештаја о испитивању издатог од стране ЈУ Пољопривредни институт Републике Српске утврђено је да је клијавости била испод минимално прописане за квалитет сјемена.

Увозник је затражио суперанализу која је извршена у Федералном заводу за пољопривреду у Сарајеву, а којом је потврђен први налаз, те је увознику Рјешењем наложено враћање спорне пошиљке или уништавање под надзором надлежног инспектора.

Квалитет сјемена пољопривредног биља, садног материјала, ђубрива и другог пољопривредног репроматеријала је основни предуслов за постизање високих и квалитетних приноса, због чега инспекција врши континуиран надзор над његовим прометом како приликом увоза, тако и у унутрашњем промету.

Циљ рада фитосанитарне инспекције је осигурати квалитетан репроматеријал који се прометује и користи у Републици Српској и управо на тај начин својим активностима обезбиједити снажну подршку пољопривредној производњи и домаћим пољопривредним произвођачима.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh