РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

13:04 04.05.2018

Забрањен увоз пошиљке сувих шљива због неодговарајућег квалитета

Републичка инспекција за храну забранила је увоз пошиљке сувих шљива у количини од 1.070 паковања по 250 грама, јер је лабораторијском анализом утврђено да не задовољава прописане параметре квалитета.

У оквиру редовне контроле увоза хране узети су узорци за анализу који су испитивани на параметре здравствене и микробиолошке исправности, као и квалитета. На основу резултата анализа утврђено је да предметна пошиљка не испуњава захтјеве квалитета због повећане вриједности садржаја воде. Производ је садржавао 35,5 одсто воде, док је максимална дозвољена вриједност 27. Такође, декларација производа није садржавала све потребне информације.

Увознику је наређен поврат производа, односно уништавање уколико се не може вратити пошиљаоцу.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh