РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:13 22.02.2019

Забрањен увоз преко 5,5 тона цитруса

Фитосанитарна инспекција Републике Српске је у оквиру редовног прегледа пошиљке хране биљног поријекла при увозу, увознику са сједиштем у Федерацији Босне и Херцеговине забранила увоз пошиљке цитруса пошиљаоца из Италије у количини од 5.656 килограма. Пошиљка је садржавала 115,57 кг лимете, 220 кг помела, 2.104 кг клементине и 3.217 кг наранџе.

Приликом прегледа пошиљке утврђено је да исту не прати фитосанитарни цертификат земље поријекла/извознице чиме нису испуњени законом прописани услови за увоз. Законом о заштити здравља биља прописано је да пошиљка биља и биљних производа може да се увози ако има фитоцертификат, који представља међународно увјерење о здравственом стању пошиљке биља, издато од надлежног органа за заштиту биља земље поријекла пошиљке.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh