РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:01 17.06.2017

Забрањен увоз заражених садница јабуке из Француске

Фитосанитарна инспекција Републике Српске је забранила увоз 10.700 садница јабуке из Француске због утврђеног присуства регулисаног штетног организма Agrobacterium tumefaciens (проузроковача рака коријена) и наредила њихов поврат у земљу поријекла (Француску).

У оквиру редовног фитосанитарног прегледа пошиљке садног материјала јабуке сорте „Brookfield“ у количини од 10.000 комада и „Challenger“ у количини од 700 комада из Француске, због сумње у квалитет и присуство штетних организама извршено је узорковање и након лабораторијских анализа урађених на ЈУ Пољопривредни институт Републике Српске потврђено је присуство штетног организма Agrobacterium tumefaciensпроузроковача рака коријена. Забрањен је увоз наведеног садног материјала јабуке и наређен његов поврат у Француску.

Пошиљке које узоркује фитосанитарна инспекција остају на граничним прелазима под царинским надзором све до момента добијања лабораторијске анализе, тако да не постоји бојазан да је дио овог садног материјала увезен у Републику Српску.

Исти штетни организам Agrobacterium tumefaciens је утврђен и прошле године у пошиљци садница малине из Пољске у количини од 211.050 садница, коју је фитосанирана инспекција Републике Српске пресрела на подручју Републике Српске, која је у БиХ увезена преко граничног прелаза Изачић од стране увозника из Мостара. Сав заражени садни материјал малине је уништен у присуству и под надзором фитосанитарне инспекције

У току 2017. године фитосанитарна инспекција је забранила увоз у Републику Српску 9 пошиљки сјеменског кромпира поријеклом из Данске, Луксембурга, Холандије, Њемачке и Француске, те наложила њихов поврат пошиљаоцу у укупној количини од око 140 тона, јер је код истих утврђено присуство регулисаног штетног организма „Fusarium sp.“.

Фитосанитарна инспекција Републике Српске приликом увоза врши детаљне контроле сјемена и садног материјала, што поред прегледа документације која прати пошиљку и визеуелног прегледа сјемена и садног метеријала, подразумијева и узорковање за лабораторијске анализе. У првих 5 мјесеци 2017. године, приликом увоза прегледано је 58 пошиљки садног материјала од којих је на основу процјене ризика узето укупно 20 узорка у којима лабораторијским анализама није утврђено присуство штетних организама. У истом периоду прегледано је 440 пошиљки сјемена пољопривредног биља од којих је узето укупно 137 узорка, од чега је у 9 пошиљки утврђено присуство штетног организама, док је за осталих 128 узорака утврђено да одговарају прописаним нормама квалитета.

Ово је најбољи доказ доброг функционисања фитосанитарне инспекције Републике Српске и цјелокупног система фитосанитарног надзора при увозу.

Циљ рада фитосанитарне инспекције је осигурати квалитетан репроматеријал који се прометује и користи у Републици Српској и управо на тај начин својим активностима обезбиједити снажну подршку нашој пољопривредној производњи и нашим пољопривредним произвођачима.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh