РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

08:28 29.03.2019

Запечаћена стоматолошка ординација у Фочи

Републички здравствени, тржишни, просвјетни и пољопривредни инспектори из одјељења Бања Лука, у току седмице вршили су контроле на подручју Фоче и Требиња, са акцентом на сузбијање нелегалног обављање дјелатност, без регистрације, адекватног простора, опреме и кадрова.

Рад републичких инспектора у овој акцији организован је по принципу ротирања. Наиме, како послодавци не би препознали инспекторе, на терен су упућени инспектори из других градова, што се показало као врло ефикасно.

Контролом су обухваћени вртићи, играонице, стоматолошке ординације, апотеке, златаре, трговачки објекти, а у циљу осигурања безбједности корисника, посебно дјеце, заштите здравља потрошача и сузбијања сиве економије.

У протекла два дана извршено је 30 циљаних контрола у наведеним објектима, које су резултирале између осталог печаћењем, изрицањем мјера забране рада, одузимањем робе, те новчаним казнама.

На подручју Фоче здравствени инспектор је запечатио једну стоматолошку амбуланту која је радила нерегистрована и није имала рјешење Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, док је другој изрекао мјеру забране обављања дјелатности. У четири амбуланте утврђене су неправилности у вођењу евиденција о пацијентима и у погледу кадрова, те је наложено њихово отклањање и изречене су новчане казне.

У контролама апотека утврђене неправилности су се односиле на одсуство магистра или фармацеутског техничара за вријеме рада апотеке због чега су такође у четири случаја апотекама изречене новчане казне.

У оквиру поступка који се води у сарадњи са Пореском управом Републике Српске, републички тржишни инспектор је у златари у Требињу одузео око 2,8 килограма сребра без доказа о поријеклу, чија вриједност се процјењује на 22.120 КМ и изрекао новчану казну субјекту.

Такође, контролисани вртићи и играонице регистровани су у складу са законом, а утврђени пропусти односили су се на запослена лица у смислу нередовног обављања санитраних прегледа и похађања додатних едукација о хигијени, те је наложено да се исто изврши.

На основу раније одржаног састанка вршиоца дужности директора Инспектората Републике Српске, Данијеле Батар и градоначелник Града Требиње, Мирка Ћурића вршене су и заједничке контроле републичких и градских тржишних инспектора у продајним објектима.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh