РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

08:36 10.05.2019

Завршена акција контроле дјечијих играоница

Здравствени и тржишни инспектори јединица локалне самоуправе су на основу инструкције Инспектората Републике Српске, у марту и априлу ове године провели акцију надзора над радом дјечјих играоница широм Републике Српске.

Акценат у контролама био је усмјерен на регистрацију објеката и безбједност дјеце. Циљ је прегледом утврдити потенцијалне ризике од повређивања, посебно у смислу постојања оштрих ивица, оштећења опреме, могућности запињања и падања дјеце и слично. Контролисано је обављање и документовање периодичне процјене ризика у складу са прописима, а која треба да идентификује све аспекте ризика у објекату у погледу опреме и средстава која дјеца користе и са којима дјеца могу доћи у контакт. Такође, контролом је обухваћено и одржавање хигијене у складу са прописима из области заразних болести, а што може негативно утицати на здравље дјеце.

Укупно је контролисана 121 играоница, а неправилности су утврђене у 61 објекту. Најчешће утврђивани недостаци су необављање периодичне процјене ризика, коју су послодавци дужни обављати најмање једанпут квартално, неуписивање шифре дјелатности у рјешење о регистрацији, необављање контроле микробиолошке чистоће објеката узимањем брисева за лабораторијско испитивање, недовољна хигијена објеката. Потенцијални ризици од повређивања дјеце који су уочени у девет објеката, односили су се на оштећене заштитне мреже, необложене дрвене ограде, оштећене подне облоге, оштре ивице опреме и слично.

У свим случајевима инспектори су наложили отклањање недостатака у прописаним роковима, како би се обезбиједили сви услови за сигуран боравак и игру дјеце.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh