РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

09:21 06.05.2019

Због миграција никла забрањен увоз 400 комада мутилица за миксер

Републичка здравствена инспекција је приликом редовне контроле предмета опште употребе при увозу, забранила увоз 400 додатака за миксер мутилица, поријеклом из Кине, јер је утврђено да због садржаја штетних материја пошиљка не одговара прописаним условима за предмете опште употребе.

Надлежни инспектор је у оквиру прегледа пошљке миксера, за потребе лабораторијског испитивања здравствене исправности узео узорке мутилица миксера, јер је ријеч о материјалима који долазе у контакт са храном, те постоји ризик од миграција тешких метала. На основу Извјештаја о узорку издатог од стране ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, у анализираном узорку утврђена је миграција никла изнад допуштене вриједности, те је Рјешењем забрањен увоз пошиљке.

Контрола материјала и предмети који долазе у непосредни додир са храном, као што су посуђе, прибор, опрема, уређаји и амбалажа која се користи у пословању са храном, подразумијева лабораторијско испитивање оних параметара који представљају највећи ризик, а код ових производа то је миграција тешких метала, могућа оштећења, корозивне промјене и слично.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh