РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:22 10.04.2019

Због недозвољене количине конзерванса забрањен увоз шампона за косу

Републичка здравствена инспекција забранила је увоз пошиљке шампона за косу у количини од 800 комада, паковања од 1000 милилитара, јер је анализом утврђено да исти није безбједан за употребу.

У поступку надзора над увозом предмета опште употребе, извршен је преглед пошиљке и узорковање за потребе лабораторијског испитивања безбједности производа. Анализом извршеном у ЈЗУ Институт за јавно здравство, Бања Лука утврђено је да пошиљка не одговара условима због недозвољене количине конзерванса. Такође, анализом је утврђен и садржај конзерванса који није био наведен на декларацији, због чега се сматра да прозвод има и неодговарајућу декларацију.

Увозник је затражио суперанализу која је извршена у Градском заводу за јавно здравље у Београду, а којом су потврђени резултати прве анализе, те је инспектор Рјешењем забранио увоз пошиљке и наложио њено враћање пошиљаоцу или уништавање.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh