РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:36 06.11.2018

Због неодговарајућег квалитета забрањен увоз чајне паштете

Републичка инспекција за храну забранила је увоз чајне паштете пошиљаоца ППК Карловачка месна индустрија дд, Карловац, Хрватска, паковање од 50 грама, са роком употребе до 27.08.2022. године, у количини од 3.000 комада, јер је утврђено да иста не испуњава прописане параметре квалитета.

У оквиру редовних активности надзора у спољнотрговинском промету, приликом прегледа пошиљки хране из увоза, надлежни инспектор је извршио узорковање наведене пошиљке за лабораторијску анализу утврђивања здравствене исправности и квалитета.

На основу резултата анализе коју је извршио Ветеринарски институт Др Васо Бутозан утврђено је да у погледу захтјева квалитета вриједност садржаја протеина не задовољава параметре прописане Правилником о уситњеном месу, полупроизводима и производима од меса. С обзиром да је увозник пошиљке са подручја Федерације Босне и Херцеговине, обавијештена је надлежна инспекција, под чијим надзором је извршено уништавање наведене пошиљке.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh