РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:49 19.06.2019

Због повећаног нивоа пестицида са тржишта повучене јабуке

У оквиру Вишегодишњег програма контроле остатака пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла у Босни и Херцеговини за 2019. годину, Републичка инспекција за храну извршила је ванредну инспекцијску контролу која је резултирала повлачењем веће количине јабука сорте "Ајдаред". Јабуке, произвођача из Градишке, повучене су са тржишта БиХ јер представљају ризик по здравље посебно млађе популације због повишеног нивоа остатака пестицида.

Утврђени ниво остатака пестицида у производу није у складу с одредбама Правилника о максимално допуштеним нивоима остатака пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла.

У моменту контроле у хладњачи дистрибутера, је затечено 13.000 кг јабуке друге класе и 700 кг јабуке прве класе. Инспектор је забранио промет поменуте јабуке и наложио дистрибутеру да повуче већ дистрибуирану робу. Дистрибутер је предочио документ којим обавјештава купце о утврђеним чињеницама те захтијева поврат јабуке за коју је утврђена неправилност.

По завршетку повлачења производа, биће утврђене укупне количине јабуке за коју је утврђена неисправност и поступак инспекцијске контроле биће настављен.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh