РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:18 28.07.2021

Због повећаног присуства пестицида забрањен увоз пошиљке шљива

Републичка фитосанитарна инспекција је у оквиру редовног прегледа пошиљки у спољнотрговинском промету, забранила увоз пошиљке шљива у количини од 400 килограма поријеклом из Републике Сјеверне Македоније, јер су код исте утврђени остаци пестицида изнад прописаног максималног нивоа.

Контрола воћа и поврћа у Републици Српској врши се приликом увоза, како би се утврдило да ли је исто здравствено исправно и безбједно за људску употребу. Највећи ризик код ових производа представља недозвољена количина пестицида, микотоксина и тешких метала и управо су то параметри на које се врше лабораторијске анализе.

У првом полугодишту ове године приликом увоза надлежна инспекција је за потребе лабораторијског испитивања узела 607 узорака воћа, поврћа и житарица за исхрану људи. Код двије пошиљке утврђене су неправилности, те је инспектор донио Рјешење којим је забрањен увоз и наложено враћање пошиљки пошиљаоцу или уништавање под надзором надлежног инспектора.

У једном случају утврђено је повећано присуство пестицида код пошиљке мандарина поријеклом из Турске у количини од 20.950 килограма, док је у другом случају забрањен увоз пошиљке банана поријеклом из Еквадора у количини од 19,5 тона, јер документација која прати пошиљку не обезбјеђује неопходну сљедивост хране.

Надлежни инспектори посебну пажњу посвећују производима сезонског карактера, који се интензивније увозе у одређеном краћем периоду године и који су карактеристични за одређена годишља доба. Такође, важно је напоменути да се за пошиљке од којих су узети узорци за анализу забрањује стављање у промет, дистрибуција или прерада, све до доношења рјешења инспектора у складу са резултатима лабораторијског испитивања узорака. С обзиром на ову процедуру, у случајевима када се анализама утврди нека неправилност, не постоји ризик да је храна конзумирана, јер иста није ни била доступна потрошачима.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh