РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

14:30 12.02.2019

Због повећаног садржаја пестицида забрањен увоз пошиљке мандарина из Турске

Фитосанитарна инспекција Републике Српске је у оквиру редовног прегледа пошиљке хране биљног поријекла при увозу, увознику са сједиштем у Дистрикту Брчко забранила увоз пошиљке мандарина поријеклом из Турске, у количини од 10.400 килограма, због повећаног садржаја пестицида.

Приликом прегледа пошиљке надлежни инспектор је извршио узорковање за лабораторијску анализу ради испитивања остатака пестицида. На основу Извјештаја о лабораторијској анализи издатог од стране Института за воде, Бијељина, у анализираном узорку мандарине утврђено је повећано присуство пестицида Фенвалерат, изнад вриједности прописаних Правилником о максималним нивоима остатака пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла.

Увозник је затражио суперанализу која је извршена у СП Лабораторији Бечеј, Србија, којом је потврђено повећано присуство остатка поменутог пестицида, на основу чега је донесено Рјешење којим је наложено враћање спорне пошиљке пошиљаоцу или уништавање под надзором надлежног инспектора Дистрикта Брчко.

Подсјећамо да је фитосанитарна инспекција Републике Српске такође протеклог мјесеца увознику из Федерације Босне и Херцеговине забранила увоз пошиљке мандарина поријеклом из Турске, у количини од 5.400 килограма, због повећаног садржаја пестицида, те је иста уништена под надзором надлежног федералног инспектора.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh