РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:19 25.01.2019

Због пропуста у раду у 2018. години изречене казне од четири милиона марака

Инспекторат Републике Српске је у 2018. години у унутрашњем промету извршио око 30.000 контрола, у којима су у 28% случајева утврђени пропусти у раду контролисаних субјеката. Значајан дио капацитета утрошен је на поступање по пријавама других органа, правних лица и грађана, по ком основу је од укупног броја контрола у прошлој години извршено 4.784 ванредне контроле.

Због утврђених пропуста у раду, Инспекторат Републике Српске је у протеклој години изрекао око 7.000 управних мјера, којима је субјектима наложено предузимање мјера и радњи у циљу отклањања утврђених пропуста. Због почињених прекршаја издато је 3.300 прекршајних налога у вриједности од око 4.000.000 КМ, док је надлежним судовима поднешена 161 прекршајна пријава и девет кривичних пријава.

На основу наведеног и из структуре предузетих мјера, може се видјети да све случајеве у којима утврде неправилности, инспектори санкционишу и налажу отклањање пропуста, те изричу прекршајне мјере.

У извјештајном периоду за 2018. годину, Инспекторат Републике Српске је у спољнотрговинском промету извршио преко 114.000 контрола пошиљки различитих врста роба: хране, сјемена, садног материјала, предмета опште употребе, течних нафтних горива и друго. По основу надзора у спољнотрговинском промету у буџет Републике Српске уплаћене су таксе у вриједности од преко 5.000.000 КМ.

У поступку инспекцијског надзора одузето је 2.119 м3 шумских дрвних сортимената чија вриједност се процјењује на 182.840 КМ који су бесправно посјечени, одузета је роба без поријекла у вриједности од 3.000 КМ (цигарете, алкохолна и безалкохолна пића) која се нелегално прометовала, као и 60 килограма дувана и 63 литра алкохолних пића. По налогу инспекције уништено је 1.300 килограма прехрамбених намирница: меса, производа од меса, освјежавајућих пића, кондиторских производа, млијечних производа и друго, због протеклог рока употребе, измјењених сензорних својстава, те неадекватних декларација.

Сузбијање сиве економије, нелегалног и нерегистрованог рада и протекле године је било у фокусу Инспектората Републике Српске. По основу уговора о раду контролисано је 14.390 радника затечених на раду код послодавца, од чега 392 радника нису имала закључен уговор о раду и нису били пријављени на обавезне видове осигурања. У односу на 2017. годину, број радника затечених без уговора о раду, мањи је за 1%.У посматраном периоду догодило се 14 повреда на раду са смртним исходом, те 81 тежа повреде на раду.

У оквиру проактивног надзора непрехрамбених потрошачких производа који се прометују на тржишту Републике Српске, надлежне инспекције су извршиле 102 контроле, у којима су контролисана 92 модела различитих производа, као што су кафе апарати, продужни каблови, усисивачи, вентилатори, столице за вањску употребу, заштитна обућа, електричне пиле, плоче на бази дрвета за употребу у грађевинарству, дјечије играчке и друго. Од 85 лабораторијски анализираних узорака, код 38 типова производа утврђене су неусклађености са прописаним условима безбједности. По налогу инспектора са тржишта је повучено 1.900 комада различитих производа, док су привредни субјекти извршили усклађивање преко 2.400 комада производа, како би исти испуњавали прописане норме и могли бити безбједно прометовани.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh