РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

09:38 06.04.2021

Због радника "на црно" послодавцима казне од 171.000 КМ

У циљу сузбијања сиве економије и непријављеног рада, Инспекторат Републике Српске проводи акцију појачаног надзора пријављивања радника у Јединиствени систем обвезника доприноса. Подсјећамо да су у складу са измјенама Закона о пореском поступку, овлаштење да контролишу пријављивање радника добили сви инспектори Инспектората Републике Српске, без обзира на примарне инспекцијске области у којима врше надзор.

У протекла два мјесеца републички инспектори су поступајући по наведеном закону извршили 1.355 инспекцијских контрола, у којима су по основу уговора о раду контролисана 1.824 радника затечена код послодавца. У 59 случајева утврђено је да затечени радници нису имали закључен уговор о раду и нису били пријављени на обавезне видове осигурања, због чега су послодавцима изречене казне у износу од 171.000 КМ.

Овим путем скрећемо пажњу послодавцима да су мјере и казне за непријављивање радника, које су прописане Законом о пореском поступку много веће и ригорозније, те подразумијевају и привремену забрану обављања дјелатности због неподношења пријаве у Јединствени систем.

Новчане казне које су прописане овим законом за непријављивање радника износе од 10.000 КМ до 30.000 КМ за правно лице, од 3.000 КМ до 9.000 КМ за одговорно лице у правном лицу, те од 3.000 КМ до 9.000 КМ за физичко лице предузетника.

Такође, ако у току контроле инспектор утврди да послодавац није поднио пријаву за регистрацију радника у Јединственом систему, усменим рјешењем послодавцу изриче мјеру забране обављања дјелатности до отклањања неправилности, а најмање у трајању од 15 дана. Изузетно, мјера забране обављања дјелатности неће се извршити ако послодавац у року од 72 сата од изрицања усменог рјешења достави инспектору доказ о отклањању утврђених неправилности и уплати новчане казне изречене прекршајним налогом због ангажовања радника на црно.

Овим путем апелујемо на послодавце да не чекају долазак инспектора, већ да уредно регулишу радни статус свих радника које ангажују, те да се не излажу ризику од кажњавања.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh