РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

09:14 26.02.2020

Због смањеног квалитета и утврђеног присуства бактерија забрањен увоз двије пошиљке хране

Републичка инспекције за храну забранила је увоз пошиљке џема од марелице у количини од 118 килограма поријеклом из Хрватске и млијечних производа у количини од 1.507 килограма поријеклом из Србије, јер је приликом увоза спорних пошиљки контролом утврђено да исти не испуњавају прописане параметре квалитета и здравствене исправности.

Лабораторијском анализом утврђено је да производ декларисан као џем од марелице није одговарајућег квалитета због утврђене вриједности садржаја суве материје, која није у граници референтне вриједности, док је код млијечног производа утврђено присуство листерије.

Сваку пошиљку хране која се увози у Републику Српску мора пратити потребна документацијакоја која укључује и доказ надлежне лабораторије земље извознице да је производ исправан. Надлежне инспекције Републике Српске приликом увоза пошиљке хране поред провјере поменуте докуметације врше и узорковање производа за лабораторијску анализу, а на принципу процјене ризика.

За пошиљке од којих су узети узорци за анализу забрањује се стављање у промет, дистрибуција или прерада, све до доношења рјешења инспектора у складу са резултатима лабораторијског испитивања узорака. С обзиром на ову процедуру, у случајевима када се анализама утврди нека неправилност, не постоји ризик да је храна конзумирана, јер иста није ни била доступна потрошачима.

Надлежне инспекције Инспектората Републике Српске свакодневно врше контролу производње и промета хране, а са циљем да намирнице која се прометује у Републици Српској буду здравствено исправне и безбједне за људску употребу. У 2019. години забрањен је увоз за 41 пошиљку хране. На основу свега наведеног можемо рећи да се на тржишту Републике Српске прометује контролисана храна.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh