РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:00 14.02.2017

Здравствена инспекција у 2016. години забранила увоз 22.315 комада и 7.892 кг/лит предмета опште употребе

Рапубличка здравствена инспекција је у 2016. години, у спољнотрговинском надзору приликом увоза прегледала 17.237 пошиљки предмета опште употребе, од којих је узето 717 узорака за лабораторијско испитивање.

Узета су 162 узорка дјечијих играчака, 169 узорака козметичких производа, 163 узорка посуђа, прибора за јело и других материјала који долазе у контакт са храном, 85 узорака средстава за одржавање чистоће, 96 узорака средстава која долазе у непосредан додир са кожом и слузокожом, 30 узорака осталих предмета опште употребе и 12 узорака дувана, дуванских прерађевина и прибора за пушење.

Лабораторијским анализама испитују се бројни параметри здравствене исправности и квалитета који су специфични за појединачне врсте роба и који представљају потенцијални ризик, а све у циљу заштите здравља потрошача и животне средине.

Као примјер могу се навести дјечије играчке код којих се у складу са процјеном ризика испитују миграције тешких метала, садржај ситних дијелова, садржај фталата, отпуштање боја, извлачење нити и косе, истицање прописаних упозорења на декларацији и друго. Козметички производи и средстава која долазе у непосредан додир са кожом, као што су пелене за дјецу, пелене за одрасле, влажне марамице, дезодоранси, тоалет папир и убруси, освјеживачи зрака и друго, испитују се на миграције тешких метала, садржај конзерванса, пХ вриједност, параметре хигијенске и микробиолошке исправности, усклађеност декларације и означавање производа и друго.

Након извршених анализа за 39 пошиљки рјешењем инспектора забрањен је промет и наложено уништавање или враћање пошиљаоцу, чиме је забрањен увоза за 22.315 комада и 7.892 кг/лит предмета опште употребе.

Ријеч је о 27 пошиљки дјечјих играчака због недозвољеног садржаја фталата и лаког извлачење нити и косе најчешће поријеклом из Кине у количини од 13.333 комада, шест пошиљки материјала који долазе у контакт са храном због оштрих ивица и настанка корозивних промјена поријеклом из Кине у количини од 2.502 комада, три пошиљке козметичких производа због микробиолошке неисправности и протеклог рока из Македоније, Енглеске и Италије у количини од 2.448 кг и 6.480 комада, те три пошиљке средстава за одржавање чистоће због протеклог рока, неодговарајућег хемијског састава и неадекватне декларације поријеклом из Србије у количини од 182 кг и 5.262 литре.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh