РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

14:00 02.03.2018

Здравствена инспекција у 2017. години забранила увоз 17 пошиљки предмета опште употребе

Републичка здравствена инспекција је у 2017. години у спољнотрговинском надзору извршила 18.235 контрола пошиљки предмета опште употребе, хемикалија и биоцида. За лабораторијско испитивање квалитета и здравствене исправности узет је 631 узорак, од чега су у 20 случајева утврђене неправилности.

По налогу инспекције забрањен је увоз 17 пошиљки, а ријеч је о осам пошиљки играчака због недозвољеног садржај фталата и непријатаног мириса, једној пошиљци средства за прање вјетробранског стакла због недозвољеног садржаја метанола, четири пошиљке посуђа због миграција метала и визуелне промјене након потапања у тестни раствор, двије пошиљке козметичких средстава, једној пошиљци средства за одржавање чистоће и једној пошиљци хлороводичне киселине због неисправних рокова трајања и декларација.

За три пошиљке наложено је усклађивање декларације са прописима Републике Српске након чега је дозвољен њихов промет.

У унутрашњем надзору, у посматраном извјештајном периоду републичка здравствена инспекција извршила је 1.527 контрола и у 507 случајева су утврђене неправилности. Субјектима контроле изречено је 448 управних мјера у циљу отклањања недостатака, док је због почињених прекршаја издат 101 прекршајни налог у вриједности од 172.500 КМ.

Најчешће утврђене неправилности односиле су се на нередовно обављање санитарних прегледа, непридржавање радног времена, одсуство магистра фармације за вријеме рада у апотекама; недовољан обухват запослених вакцинацијом против хепатитиса Б и ажурност вођења евиденција у здравственим установама; непосједовање рјешења Министарства здравља и социјалне заштите о испуњености услова за дјелатност са хемикалијама.

У области социјалне заштите утврђене неправилности односиле су се на непосједовање рјешења Министарства здравља и социјалне заштите о испуњености услова за рад домова за смјештај старијих лица, непосједовање стручног испита за раднике у установи социјалне заштите, невођење прописаних евиденција.

У односу на претходне године у области заштите од нејонизујућег зрачења стање је значајно унапријеђено јер су субјекти постали свјесни својих обавеза, како у смислу прибављања прописане документације тако и у смислу испитивања зрачења путем овлашћених правних лица. Утврђена одступања односила су се на неажурно извршавање прописаних обавеза у смислу испитивања техничке исправности извора зрачења, вођење прописаних евиденција, именовање одговорних лица и друго.

На основу споразума Инспектората Републике Српске и Агенције за надзор над тржиштем Босне и Херцеговине, у протеклој години узето је 15 узорака дјечијих играчака из малопродаје ради утврђивања безбједности за људску употребу. У седам случајева анализом је утврђен недозвољени садржај фталата и у два случаја да играчке са магетима немају прописано упозорење. По налогу инспекције уништено је 1.226 комада играчака, док је на 287 комада истакнуто потребно упозорење.

У оквиру властитог мониторинга Инспектората са тржишта је узето и испитано још 40 узорака различитих врста предмета опште употребе, и то козметичких производа, средстава за одржавање чистоће, играчака и средстава за прање вјетробранских стакала. Анализом су код свега три узорка утврђене неправилности.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh