РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:03 08.03.2017

Забрањен увоз за још шест пошиљки сјеменског кромпира у количини од око 77 тона

Републичка фитосанитарна инспекција је забранила увоз и наложила поврат пошиљаоцу за још шест пошиљке сјеменског кромпира у количини од око 77 тона поријеклом из Данске, Луксембурга, Холандије и Њемачке, јер је код истих утврђено присуство регулисаног штетног организма „Fusarium sp.“.

У току редовног фитосанитарног прегледа пошиљки биља при увозу, извршено је узорковање сјеменског кромпира за лабораторијску анализу квалитета и здравствене исправности, а коју је извршила ЈУ Пољопривредни институт Републике Српске. У анализираним узорцима сјеменског кромпира утврђено је присуство регулисаног штетног организма „Fusarium sp.“ у процентима од 6% до 14% кртола, а дозвољени проценат је 1%.

У току прољетне и јесење сјетвене сезоне посебна пажња фитосанитарних инспектора усмјерена је на квалитет и безбједност пољопривредног репроматеријала који се увози, прометује и користи у Републици Српској. Врши се систематско узорковање сјемена у складу са унапријед дефинисаним потенцијалним ризицима, а све у циљу спречавања уноса карантински штетних организама у Републику Српску и заштите домаће пољопривредне производње.

С обзиром да је у претходним данима инспекција првобитно забранила увоз двије пошиљке сјеменског кромпира у количини од 47,5 тона поријеклом из Холандије и Француске, те још поменутих шест пошиљки сјеменског кромпира, можемо рећи да је надлежна фитосанитарна инспекција правовремено идентификовала потенцијални ризик, превентивно дјеловала и предузела неопходне мјере.

С обзиром да је поријекло заражених пошиљки из држава које су озбиљни произвођачи сјеменског кромпира у Европи, може се уочити да је у току прошле године у земљама ЕУ било проблема са производњом сјеменског кромпира. Имајући у виду да је проток роба између ентитета слободан, о забрани увоза заражених пошиљки обавијестили смо надлежну федералну инспекцију, а у циљу спречавања увоза оваквог сјеменског кромпира на граничним прелазима Федерације Босне и Херцеговине.

Тржиште сјемена у Републици Српској је у потпуности под контролом инспекције. Рад фитосанитарних инспектора значајно је олакшан и унапријеђен набавком опреме у склопу пројекта Свјетске банке "Унапређење инвестиционог окружења и институционалног јачања- ICIS".

Набављена је опрема која инспекторима омогућава да на брз и једноставан начин обаве контролу основних параметара и показатеља коју су кључни за даљи ток инспекцијског надзора, да прегледом на лицу мјеста детектују штеточине на биљу и правовремено предузимају мјере у циљу спречавања уноса карантински штетних организама у Републику Српску.

Забрањен увоз двије пошиљке сјеменског кромпира у количини од 47,5 тона поријеклом из Холандије и Француске

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh